Optimal Media
Mugur Isarescu votat pentru al 7-lea mandat consecutiv la șefia BNR  |   Favorizarea unor segmente duce la scindări și mai mari, de Dan Hașdean  |   Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisarul Johannes Hahn  |   MAE/Alertă de călătorie/Republica Elenă – Actualizare regiuni cu risc de incendii  |   Carmen DAN a avut o întâlnire de lucru cu Andrei NĂSTASE, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova   |  
  Prim plan
03.02.2016

Peste 300.000 de tineri, adulţi, voluntari au participat la activitățile Agenţiei Naţionale Antidrog din anul 2015

Marţi, 2 februarie a.c., a avut loc prezentarea activităţii derulate în anul 2015 de Agenţia Naţională Antidrog (ANA), eveniment la care au participat chestor şef de poliţie Florea Oprea, Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, şi specaliştii Agenţiei.
În prezent, Agenţia Naţională Antidrog, instituţia cu rol de coordonator naţional în domeniul drogurilor, are atribuţii complexe, pornind de la elaborarea documentelor strategice antidrog, până la implementarea unor măsuri concrete, necesare implementării politicilor antidrog: furnizare servicii de asistenţă şi prevenire pentru consumatori; colectare date, conform indicatorilor şi criteriilor de apreciere a fenomenului; realizare de studii, analize şi cercetări ale fenomenului; monitorizare şi autorizare a operaţiunilor cu precursori; reprezentare în cadrul organismelor internaţionale etc, toate realizate pe baze ştiinţifice şi agreate de societatea civilă.
În contextul întâlnirii, au fost prezentate principalele realizări care au marcat activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog în anul 2015.
 Au fost implementatate activităţile prevăzute în Planul de acţiune pentru perioada 2013-2016 al Strategiei naţionale antidrog 2013 – 2020 şi elaborat primul Raport de monitorizare a activităţilor desfăşurate în anul 2014, prevăzute în planul menţionat anterior. De asemnea, Agenţia Naţională Antidrog este singura instituţie care are aprobate şi în implementare strategii locale antidrog la nivelul fiecărui judeţ al ţării, desfăşurându-se în acest sens activităţile specifice prevăzute în Planurile de acţiune locale pentru perioada 2013 - 2016 ale Strategiilor Locale Antidrog.
 Rezultatele pe componenta de prevenire a consumului de droguri sunt activităţile specifice desfăşurate, la nivel naţional, în campaniile şi proiectele antidrog, de către structurile centrale şi teritoriale în scopul creşterii influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi prevenirii consumului de droguri (Exemple: Proiectul – concurs „Mesajul meu antidrog”; Proiectul - „Necenzurat”; Programul - „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”; Proiectul - „Vreau să rămân sănătos”; Campania internaţională “19 zile de activism pentru prevenirea violenţei împotriva copiilor şi tinerilor”). De asemenea, în anul 2015, ANA a evaluat şi monitorizat proiecte locale de prevenire în comunitate, ce au totalizat 1.827 activităţi desfăşurate la nivel local, în mediul urban şi rural: beneficiari direcţi: 300.239 tineri, adulţi, voluntari, beneficiari indirecţi: 200.065 persoane. Totodtă, în anul 2015, la nivel local au fost realizate 233 de campanii (din care 118 cu componentă mass-media), ce au avut: 160.031 beneficiari direcţi, 153.524 beneficiari indirecţi.
 Pe componenta de asistenţă a consumatorilor de droguri, dintre toate tipurile de centre de asistență în regim ambulatoriu a consumatorilor de droguri, doar centrele Agenției Naționale Antidrog asigură acoperire națională, fiind dezvoltate în cele 41 reşedințe de județ și în fiecare sector al municipiului București. Astfel, în anul 2015:
o la nivel naţional, au fost înregistrate 334 de activităţi de reducere a riscurilor asociate consumului, care au vizat în principal consumul de tutun, alcool, substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, droguri de mare risc şi au avut 4417 de beneficiari (elevi, tineri şi persoane aflate în stare privativă de libertate) direcţi.
o ca şi servicii de asistenţă directă, la nivel naţional, au fost acordate informaţii pentru 3.428 persoane, au fost realizate 2.261 evaluări medicale, psihologice şi sociale, 11.343 intervenţii individuale, 281 intervenţii de grup şi 4601 şedinţe de management de caz.
o Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a emis 1.478 ordonanţe de evaluare, dintre care 1.056 la nivelul municipiului Bucureşti şi 422 în restul ţării, pentru un număr total de 1.746 persoane consumatoare de droguri.
o au fost achiziţionate: 37.700 comprimate metadonă, de 5 mg; 135.250 comprimate metadonă, de 20 mg; 3.700 teste urină; 3 truse prim ajutor; alte materiale (în baza Subprogramului V – “Asistenţă integrată nivel II şi III – dezvoltarea şi consolidarea reţelei de servicii de asistenţă întegrată pentru consumatorii de droguri” din cadrul Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 – 2018).
o în ceea ce priveşte asistenţa în comunitate, ANA, în parteneriat cu Fundaţia F.O.C., a asigurat funcţionarea CENTRULUI DE ZI “PERICLE”, prin Proiectul “M* * de la Morpheus ….”, avînd ca rezultate: intervenţii/ateliere prevenire în şcoli: 17, elevi participanţi: 522, cadre didactice participante: 25, voluntari F.O.C. implicaţi: 14 beneficiari ai Centrului de zi: 43.
o implementarea Proiectului POSDRU “Egalitate pe piaţa muncii - Şansa TA la un viitor mai bun!″, POSDRU / 146 / 6.3 / G / 135.606 - numărul total al femeilor care au participat la programul de instruire – acces pe piaţa muncii – 542 (11 serii iniţiere/perfecţioare, 15 serii calficare nivel 1 şi 1 serie nivel 2) şi cărora, prin activităţile proiectului, le-au fost dezvoltate abilităţile şi competenţele profesinale.
o referitor la asistenţa în sistemul privativ de libertate, a fost asigurată sustenabilitatea Proiectului “Crearea a 3 Comunităţi Terapeutice în Penitenciarele RAHOVA, JILAVA ŞI TÂRGŞOR” – RO – 0034, fiind evaluate în vederea includerii, 10 persoane, iar alte 71 au parcurs programul comunităţilor terapeutice.
 Pe componenta de monitorizare a reducerii ofertei şi componenta de cercetare, evaluare, informare în domeniul drogurilor, au fost elaborate 10 materiale de analiză, dintre care 5 au fost diseminate către partenerii instituţionali. De asemenea, pentru a oferi o imagine unitară asupra infracționalității la regimul drogurilor la nivel teritorial, a fost realizată pentru prima dată o analiză care reflectă infracţionalitatea la regimul drogurilor specifică fiecărui judeţ/regiune, care coroborează date statistice privind capturile de droguri, hotărârile judecătoreşti, persoanele condamnate şi bunurile confiscate.
 În ceea ce privește componenta de precursori de droguri, Agenţia asigură implementarea conceptului european unitar de monitorizare a precursorilor, îndeplinind rolul de autoritate naţională competentă şi punct naţional focal. Având în vedere rolul Agenţiei Naţionale Antidrog de ghişeu unic privind precursorii, au fost eliberate 9 autorizaţii operaţiuni cu substanţe categoria 1; 10 înregistrări pentru operaţiunile cu substanţe clasificate din categoria 2 şi 3; 75 declaraţiii locaţii; 15 reconfirmări ale drepturilor acordate. În urma verificării respectării de către operatori a condiţiilor privind punerea pe piaţă, importul-exportul şi acordarea drepturilor de efectuare a acestor operaţiuni în conformitate cu măsurile legale, pe categorii de precursori, se prezintă astfel - total operatori 64 cu 66 documente eliberate de Agenţia Naţională Antidrog.
 Cercetare, evaluare, informare în domeniul drogurilor - Agenţia îndeplineşte, rolul de punct focal naţional în Reţeaua europeană de informaţii privind drogurile şi toxicomania (REITOX), contribuţia acesteia fiind apreciată ca una dintre cele mai consistente din Europa. În anul 2015, Agenţia Naţională Antidrog a obţinut următoarele rezultate: lansarea Raportului Naţional 2015 privind situaţia drogurilor în România, lansarea rezultatelor celui de-al IV lea studiu naţional privind Prevalenţa consumului de alcool, tutun şi droguri în populaţia generală” - (General Population Survey - GPS), implementarea, pentru a 5-a oară, a componentei naţionale a Studiului internaţional privind Prevalenţa consumului de alcool, tutun şi droguri în şcoli şi nivelul de cunoştinţe, atitudini şi practici legate de consumul de droguri, alcool şi tutun în rândul tinerilor” - (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD), efectuarea Anchetei de supraveghere comportamentală şi serologică (BSS-Behavioural Surveillance Survey) în rândul consumatorilor de droguri injectabile din Bucureşti
 Formare şi documentare în domeniul drogurilor - Agenţia a desfăşurat în 2015, activităţi de formare în domeniul drogurilor, atât pentru personalul din cadrul M.A.I., cât şi pentru alţi beneficiari, prin Programul de formare şi documentare în domeniul drogurilor, precum şi implementarea Procedurii de Sistem privind desfăşurarea stagiului de practică a studenţilor şi masteranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior. În anul 2015, s-au derulat 25 de prelegeri care au avut drept public ţintă peste 2.500 de studenţi, 30 cadre universitare, dar și reprezentanți ai ligilor de studenți şi peste 30 evenimente la care ANA a participat cu materiale bibliografice, broşuri, newslettere, rapoarte şi documente elaborate la nivelul instituției. La nivel naţional, s-au derulat 787 sesiuni de informare şi documentare. Totalul beneficiarilor sesiunilor de formare organizate şi desfăşurate în anul 2015 a fost de 954 de persoane instruie, din care 302 personal M.A.I. şi 652 beneficiari din cadrul instituţiilor partenere.
 Participarea şi implicarea României, prin Agenţia Naţională Antidrog, la stabilirea şi implementarea politicilor europene în domeniul drogurilor, precum şi a instrumentelor la nivel mondial este reflectată în:
o participarea activă în cadrul reuniunilor lunare ale Grupului de lucru orizontal privind drogurile (HDG), sub egida Consiliului Uniunii Europene, în grupurile de lucru la nivel de experţi privind drogurile ale UE cu state terţe şi în cadrul Mecanismului Tehnic de Cooperare şi Coordonare UE-CELAC;
o participarea la reuniunile semestriale ale Coordonatorilor Naţionali pe droguri, organizate semestrial de către fiecare Preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene;
o participarea la întâlnirile Observatorului European de Droguri şi Toxicomanii (EMCDDA) - reuniuni ale Consiliului Director;
o reuniunile şefilor punctelor naţionale focale din reţeaua REITOX, reuniuni ale experţilor privind indicatorii de reducerea cererii şi ofertei de droguri;
o implicarea activă în cadrul Grupului Dublin, for care reuneşte principalii donatori la nivel mondial pentru statele afectate de fenomenul drogurilor, organizat prin intermediul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene; în cadrul acestuia România deţine rolul de Preşedinte pentru grupurile Mini-Dublin pentru Orientul Apropiat şi pentru Europa de Est Caucaz, circumstanţă în care elaborează şi prezintă semestrial rapoarte privind situaţia drogurilor în statele din cele două regiuni;
o participarea activă în cadrul Grupului de lucru privind precursorii, organizat la nivelul Comisiei Europene;
o participarea activă în cadrul Grupului Pompidou, sub egida Consiliului Europei, for în cadrul căruia directorul Agenţiei Naţională Antidrog deţine rolul de Corespondent Permanent;
o participarea la lucrări şi platforme de lucru ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (sesiunile semestriale ale Comisiei privind Stupefiantele de la Viena) sau ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
 În ceea ce priveşte absorbția de fonduri, Agenţia Naţională Antidrog a derulat activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile (POSDRU şi EMCDDA): Proiectul EGALITATE PE PIAȚA MUNCII! Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, finanțat în cadrul axei 6.2. POSDRU ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”; Proiectul EGALITATE PE PIAȚA MUNCII - Şansa ta la un viitor mai bun!, finanţat în cadrul axei 6.3. POSDRU „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”; Acord de finanțare cu Obsevatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii GA.15.RTX.022.1.0, semnat între EMCDDA şi Agenţie.
Printre obiectivele instituţionale pentru anul 2016, se numără asigurarea unei comunicări şi cooperări eficiente între structurile responsabile şi monitorizarea permanentă a rezultatelor obţinute. În acest sens, mecanismul de coordonare, consolidat prin Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020, continuă să reprezinte elementul central în asigurarea coerenţei răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind de la premisele cooperării, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.

Întreaga activitate a Agenţiei a fost apreciată de către conducerea MAI pentru complexitatea şi diversitatea domeniilor de competenţă, atât în ceea ce priveşte prevenirea consumului drogurilor, asistenţa acordată consumatorilor de droguri, reducerea ofertei de droguri, cât şi în ceea ce priveşte deschiderea spre cooperarea internaţională şi spre societatea civilă.
Informaţii complete despre activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională Antidrog în anul 2015 se regăsesc accesând următorul link: www.ana.gov.ro/bilanţuri.
http://www.ana.gov.ro/bilanturi.php

captcha reîncarcă imaginea

Comentarii

Publicat de: Philipbit

ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse. The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water. https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-generique-livraison-express/

Publicat de: JefferyPeW

No matter how happy people may be with their life, stress may find its way in. Sometimes stress is so hard to control because people do not know how to go about fixing their stresses. In the following article, you are going to be given advice to help you deal with life's stresses. pharmacie andorre viagra

Publicat de: JamesSwoms

Sleep apnea is a common sleep disorder than can affect as many as five percent as adults, but often goes unrecognized. If you suffer from this condition, you will stop breathing for up to a minute while you sleep. This can cause snoring, fatigue, and other problems. Fortunately, there are effective treatments to help you find relief. Strengthen your throat and jaw with some basic exercises. Developing these muscles should reduce the symptoms of sleep apnea. You can exercise your throat and jaw by simply pulling your tongue or practicing some very simple breathing exercises. The goal is to train you to breathe differently and hopefully make your sleep apnea disappear. Try your best to lay off tobacco and nicotine products. Cigarette smoke can irritate your upper airway causing it to swell up, subsequently hindering your ability to breath during the night. Quitting smoking could therefore, significantly improve your sleep apnea symptoms and will also improve your body's overall health and your feelings of well-being. If you have sleep apnea and cannot break the habit of sleeping on your back, try sleeping in a t-shirt with two tennis balls sewn into the back. Making this sleep shirt is a simple project to do at home, and it can help to break you of sleeping on your back. Every time you try to roll over on your back in your sleep, the tennis balls will remind you to roll back onto your side. Sleeping at a high altitude can worsen your sleep apnea because of the lower levels of oxygen. If you are going to a place located higher than what you are used to, take a CPAP machine with you. The best thing to do would be to completely avoid high altitude. Check if a corrective device can help alleviate your sleep apnea symptoms. Having an overbite, an undersized jaw or a recessed chin can cause your airway to be more narrow because of how your jawbone is set. These devices help create proper alignment of your jaw while you sleep, opening up your airway more. As a result, you experience fewer sleep apnea symptoms. Should you suffer from sleep apnea, keep a regular sleep schedule. Your condition is already messing with your regular sleep cycle every night. If you can get on a better scheducle you will help your symptoms. The adjustment that is most important is your sleep schedule. If you have been diagnosed with sleep apnea, it is important to avoid drinking alcohol. Alcoholic beverages will relax the muscles in your throat, which makes it more likely that they will block your airway during your sleep. At the very least, avoid any alcoholic beverages in the evening before you get ready for bed. If you are a trucker who has sleep apnea, take precautions to stay safe on the road. First of all, get yourself properly diagnosed and treated. If your doctor prescribes a CPAP, use it. They are small and easily portable and can run on battery power if necessary. Try to stay fit and get regular sleep to keep your condition under control. Life after your CPAP diagnosis may seem overwhelming at first. However, there is a lot of help to be found if you look for it. This article has shared just a few easy ideas for dealing with your sleep condition. Start applying these today, and you will feel more in control of your life in no time. viagrasansordonnancefr.com

Publicat de: TimothyAlcon

If your partner complains that you snore during your sleep, or if you wake up in the morning feeling tired and grouchy, you may have a common sleep disorder called sleep apnea. This means that at night, your airway is blocked and you stop breathing during your sleep. If you have this condition, you need to find treatment right away to avoid further problems. One way to improve your sleep apnea is to shed excess weight that you are carrying. Being overweight or obese places pressure on your neck, which can compress your windpipe as you sleep. Losing just 25 pounds can make a difference in your symptoms, and losing enough weight can eliminate the disorder altogether. If you have sleep apnea, try sleeping on your side. If you are a back or stomach sleeper, gravity is working against you all night. Your airway is much more likely to collapse if you are facing straight up or down. Sleeping on your side instead makes it much easier for your body to maintain your airway as you sleep. If you suffer from sleep apnea and you use a CPAP, carry your medical ID. If you need medical attention, it's vital that the people treating you know about your condition and that you use a CPAP machine. Your ID should tell people about your sleep apnea, your use of a CPAP, and the proper pressure level for it. People who do not have a partner sleeping with them may not know they suffer from sleep apnea. If you wake up with a dry or sore mouth, wake up out of breath, have morning headaches, insomnia, and/or go to the bathroom frequently during the night, you may have sleep apnea and should talk to a doctor. To help diagnose your sleep apnea, your doctor may ask you to keep a sleep log. This log is where you'll keep track of how much you sleep during the night, and other symptoms you may experience. Your partner can let you know if you snore too loudly, jerk your limbs, or stop breathing. Your doctor will then be able to tell if you suffer from sleep apnea. Weight loss can be a big help for those that suffer from sleep apnea. The condition is common in overweight patients that have larger neck circumferences. Losing weight can significantly reduce the pressure on your airway and improve the flow of air as you breathe at night. If you have difficulties sleeping because of your sleep apnea, you should avoid driving or operating dangerous machines. If you do not get a good night of sleep, take public transportation instead of driving to prevent accidents and do not take a job in a factory or on a construction site. If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you. By reading through the great sleep apnea tips found in this article, you are ready to face your problem head on. While you may not be able to rid yourself of the problem completely, you will feel more confident and start working towards that all-important goal, a good night's sleep. viagrasansordonnancefr.com

Publicat de: Williamdox

Say Goodbye To Panic Attack With These Tips Did you know that people with higher than normal intelligence are prone to panic attacks? If you experience these attacks, hopefully this knowledge along with the other helpful tips in this article will assist you with finding peace of mind in trying to deal with your situation. https://www.acheterviagrafr24.com/

Publicat de: MdH1NJNp0F

June 27, 2011 - 4:08 am There process is pretty simple. I&1#287;m always happy to find a new business citation site to add. I had four locations to add and in about 20 minutes I had all 4 submitted and two in completed and two in review. I had to move the map pin on one and change the name on another so they went into manual review. The one where I changed the name was approved in a day and the one where I moved the map pin I am still waiting on. http://navshwtxnzb.com [url=http://qgowaohzw.com]qgowaohzw[/url] [link=http://aiovfcao.com]aiovfcao[/link]

Publicat de: t68K81YJy1s

yeah – I know. Sometimes it seems that everything you come across is a scam. Fortunately there are at least a few honest companies out there selling quality products. One of them is . Check us out.Thanks Victor for reonemmndicg us.

Publicat de: YegdtcK4W

under a rock, check this out!!! If was a time lapse video shot by photo buddy and author of this guest article post on LiMoiAsgagtc.chm. Yep, we were lucky to have a guy like Mike Olbinski on location with the http://wvzsyqz.com [url=http://qodektvnjkt.com]qodektvnjkt[/url] [link=http://fhthcpdyuj.com]fhthcpdyuj[/link]

Publicat de: 14dX3Oh38N

With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my pemnissior. Do you know any solutions to help reduce content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

Publicat de: 4HdbwJ7b

hoy los rengos corren mas ligero que las avoo.ruces.t.noesoo!!! a mi tambien me llamo una voz femenina con acento centroamericano,una grabacion me dice que me gane un viaje en crucero y unos dias en un hotel de los angeles,solo tenia que llamar a este numero,por suerte se me ocurrio acudir a internet y encontre que a mucha gente se a intentado estafar con esto.


Categorii
Actualitate
Politic
Economic
Social
Optimal Antidrog
Actualitatea Europeana
Stiri interne
Justitie & Afaceri Interne
Externe
Apărare
Administratie
Prim plan
Reportaj
Accente
Sănătate
Opinii
Cultură, educaţie
Media, publicitate
Derapaje
Campanii sociale
Sport/Turism
Romania asa cum este
Dosare istorice
Divertisment
Filme
Filmulete haioase
Joburi
Romanii de pretutindeni
Student Press
Spoturi antidrog
Timp liber
Stiri ultima ora
Muntenegru – Temperaturi ridicate și risc incendii de vegetație (3 iulie 2019)
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Muntenegru că Institutul local de Hidromoteorologie și seismologie a prognozat temperaturi extreme pentru perioada următoare, pe fondul cărora s-ar putea produce incendii de vegetație.
Abonare Newsletter
Nume:
E-mail:

PRODUCTII VIDEO ALE COMPANIEI OPTIMAL MEDIA SOLUTION Tel. comanda: 0722344124, e-mail: redactie@optimalmedia.ro

Acasa Companie Editoriale Publicaţii Martor Ocular Redacţie Contact
Actualizat:Zilnic, ISSN 2069 – 0045
Continutul acestui site este proprietatea Optimal Media Solution.
Este interzisa republicarea sau redistribuirea continutului fara mentionarea sursei.