Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/optimalm/lib/db/DB.php on line 46

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/optimalm/lib/db/db.lib.php on line 256

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/optimalm/lib/db/db.lib.php on line 256
Optimal Media - Rezultatele Studiului national in scoli privind consumul de tutun, alcool si droguri (ESPAD 2011)
Optimal Media
Mugur Isarescu votat pentru al 7-lea mandat consecutiv la șefia BNR  |   Favorizarea unor segmente duce la scindări și mai mari, de Dan Hașdean  |   Maia Sandu s-a întâlnit cu Comisarul Johannes Hahn  |   MAE/Alertă de călătorie/Republica Elenă – Actualizare regiuni cu risc de incendii  |   Carmen DAN a avut o întâlnire de lucru cu Andrei NĂSTASE, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova   |  
  Prim plan
01.06.2012

Rezultatele Studiului national in scoli privind consumul de tutun, alcool si droguri (ESPAD 2011)

Agenţia Naţională Antidrog şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti din cadurul Ministerului Sănătăţii au realizat în anul 2011, în cadrul Proiectului European de Cercetare în Şcoli privind consumul de Alcool şi alte Droguri (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD), studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri.


Studiul ESPAD 2011 cuprinde cele mai recente date privind consumul de alcool, tutun, droguri ilicite, precum şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (comercializate sub denumirea de “etnobotanice” sau “droguri legale”), înregistrate la nivel naţional în rândul populaţiei şcolare de 16 ani.


Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind consumul de Alcool şi alte Droguri, identificat uzual prin abrevierea ESPAD, a fost iniţiat în anul 1993 de Consiliul Suedez de Informaţii privind Alcoolul şi alte Droguri (CAN-Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs, Stockholm/ Suedia) şi Consiliul Europei – Cooperation Group to Combat Drug Abuse and Ilicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group).


În cadrul acestui proiect, în ţările participante, sunt realizate anchete de opinie în rândul elevilor privind consumul de alcool şi alte droguri, pe baza unei metodologii unitare, impuse de iniţiatorii proiectului, care face posibilă conturarea unor tendinţe privind caracteristicile consumului de alcool, tutun şi alte droguri la acest segment de vârstă şi permite, astfel, realizarea de comparaţii la nivel european.


Studiul ESPAD se desfăşoară la intervale de 4 ani, ultimul, din 2011, fiind aplicat în 39 de ţări, majoritatea europene, pe un grup ţintă format din adolescenţi care au împlinit vârsta de 16 ani în anul desfăşurării studiului şi care frecventează cursuri de zi în instituţii de învăţământ postgimnazial.


Până în prezent, au avut loc cinci ediţii ale acestui tip de studii, în anii 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, România intrând în proiectul ESPAD începând cu anul 1999.


Pentru cel mai recent studiu ESPAD realizat în România, s-au luat în considerare adolescenţii născuţi în anul 1995, eşantionul fiind de 2770 de elevi (din care 1279 băieţi şi 1491 fete), selectaţi dintr-un eşantion de 149 şcoli (268 clase a IX a şi a X a). Perioada de colectare a datelor a fost iunie 2011.


Componenta naţională a studiului ESPAD a fost realizată în anul 2011 de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDSB), coordonatorul proiectului, şi Agenţia Naţională Antidrog (ANA) care a desfăşurat etapa de colectare în teren şi de constituire a bazei de date.


În realizarea acestui studiu, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) şi Agenţia Naţională Antidrog au beneficiat în faza colectării de date, de contribuţia şi sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Inspectoratele şcolare judeţene, directorii şcolilor şi diriginţii claselor selectate.


Din studiu, au reieşit următoarele modele (pattern-uri) combinate de consum naţional şi european:


       prevalenţa consumului de tutun până la vârsta de 16 ani a scăzut uşor la 52%, fiind cu 2 procente sub media europeană (54%);


       consumul de ţigări în ultimele 30 de zile a înregistrat în anul 2011 o creştere cu 4 procente, fiind de 29%, cu un procent peste media europeană (28%).


       consumul vreunei băuturi alcoolice pe durata vieţii este de 79%, în scădere de 2 procente faţă de studiul anterior, din 2007, (81%) şi cu 8 procente sub media europeană (87%);


       prevalenţa până la vârsta de 16 ani a consumului de tranchilizante sau sedative la recomandarea medicului a scăzut cu un procent, de la 5% în 2007, la 4% în 2011, aflându-se la jumătatea valorii mediei europene de 8%;


       deşi se află sub media europeană (18%), la nivel naţional se remarcă o creştere a prevalenţei consumului de droguri ilicite de-a lungul vieţii – 10% în 2011, faţă de 5% în 2007;


       prevalenţele ridicate ale consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP) de-a lungul vieţii, în ultimul an şi în ultima lună plasează aceste substanţe printre cele mai consumate droguri în rândul elevilor de 16 ani din România anului 2011, alături de canabis/ haşiş şi inhalante;


       din punctul de vedere al distribuţiei pe sexe, România se află printre puţinele state cuprinse în studiu care nu mai înregistrează diferenţe între fete şi băieţi în ceea ce priveşte prevalenţa consumului de canabis, atât de-a lungul vieţii (alături de Franţa), cât şi în ultima lună (alături de Federaţia Rusă şi Bulgaria);


       majoritatea respondenţilor (66% - 72%) consideră că un consum regulat, indiferent de drog, implică un risc crescut asupra integrităţii fizice sau de altă natură a consumatorului;


       în schimb, consumul experimental de droguri este considerat de respondenţi ca având efecte negative în proporţii mai mici, care variază de la 28% (pentru consumul de SNPP) la 47% (canabis).


După reorganizarea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în anul 2011, Agenţia Naţională Antidrog, în calitate de coordonator naţional în domeniul politicilor publice antidrog, a promovat un sistem coerent şi echilibrat de măsuri, care a vizat reducerea cererii şi ofertei de droguri:


În ceea ce priveşte reducerea cererii de droguri, au fost întreprinse următoarele măsuri:


          Prevenirea în şcoală


        Implementarea unui proiect naţional de prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar (Mesajul Meu Antidrog – ediţia a VIII a) – Beneficiari: 20.000 de elevi


        76 de proiecte de prevenire locale: 53 în mediul urban, 23 în mediul rural – Beneficiari: 44.000 beneficiari direcţi, 3287 beneficiari indirecţi


        Proiectul „Democraţie, Oraşe, Droguri II” – elaborarea metodologiei de asistenţă integrată a minorilor consumatori de droguri


        Proiectul „Fred goes net” – intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificaţi pentru prima oară. Rezultate: 129 de sesiuni, 1045 de beneficiari


          Prevenirea în comunitate – Campanii


        Campania Naţională „Absentul”, focusată pe populaţie cu vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani şi având ca scop informarea acestora asupra riscurilor consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive. Campania a avut 2 componente: una media (spot, afiş flyer) şi un proiect pilot de prevenire prin intervenţii de tip teatru aplicat.


        Campania de prevenire indicată „Deschide ochii! Fără riscuri în plus!”, care a avut ca scop reducerea riscurilor asociate consumului de droguri în rândul tinerilor şi promovarea serviciilor pentru tratamentul dependenţelor: Beneficiari: 6465 de beneficiari direcţi


          Parteneriatul cu societatea civilă


        A fost elaborată metodologia de implementare a parteneriatelor ANA – ONG-uri şi modelul de protocol cadru cu societatea civilă.


        Au avut loc întâlniri tehnice de consolidare a parteneriatului dintre ANA şi societatea civilă: ONG implicate în domeniul reducerii cererii de droguri,  culte religioase, jurnalişti, societatea academică.


        Eficienţa parteneriatul cu societatea civilă s-a dovedit şi prin alocarea din Programul Naţional 2008-2012 a fondurilor necesare achiziţionării şi distribuirii a 142500 de seringi către furnizorii de servicii de asistenţă de nivel 1, precum şi prin deschiderea în parteneriat a primul centru de zi pentru consumatorii de droguri (Pericle).


În planul reducerii ofertei de droguri, în cadrul Programului de măsuri pentru combaterea comercializării şi consumului substanţelor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii nr.5/1194 din 18.02.201, Agenţia Naţională Antidrog a preluat, începând cu luna iunie 2011, monitorizarea activităţilor desfăşurate în baza Ordinului  comun nr. 121/37/ 1647/ 43/ 8/ 1/ 239 din 17 februarie 2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate juridic.


Au fost înregistrate următoarele rezultate


        au fost efectuate 2.031 activităţi de control de către comisiile mixte;


        s-a reuşit suspendarea activităţii pentru 127 magazine  specializate în comercializarea de SNPP, precum şi închiderea a 115 astfel de unităţi.


        la sfârşitul lunii aprilie 2012, la nivel naţional, mai funcţionau 10 magazine specializate în comercializarea directă de SNPP (în 2 judeţe şi mun. Bucureşti) faţă de 158 de astfel de unităţi identificate în luna martie 2011 şi 373 la sfârşitul anului 2010.


        valoarea totală a amenzilor aplicate a însumat 5.045.583 lei, fiind confiscate 73.391 plicuri ce conţineau substanţe psihoactive, în valoare estimată de 1.311.209 lei.


        organele de control au aplicat 959 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale privind: drepturile consumatorului protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale ilicite; obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; igienă şi sănătate publică; regimul îngrăşămintelor şi fertilizatorilor; paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; unele norme de convieţuire socială, nerespectarea ordinii şi liniştii publice; apărarea împotriva incendiilor; protecţia şi securitatea muncii; legea contabilităţii ş.a.


        au fost întocmite 540 dosare penale în care sunt cercetate sub aspectul săvârşirii de infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 721 persoane, pentru 45 dintre acestea fiind dispusă măsura reţinerii.


În plan legislativ, Agenţia Naţională Antidrog a făcut parte din grupul iniţiatorilor Legii nr. 194/07.11.2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative in vigoare, precum şi a Normelor de aplicare ale acesteia. Cele două acte normative stabilesc cadrul legal aplicabil produselor susceptibile sã aibã efecte psihoactive, asemãnãtoare celor determinate de substanţele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanţele aflate sub control naţional, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, şi instituie mãsuri de prevenire, control şi combatere a consumului în vederea protejãrii sãnãtãţii populaţiei de acţiunile negative ale acestora.


Optimal Media

captcha reîncarcă imaginea

Categorii
Actualitate
Politic
Economic
Social
Optimal Antidrog
Actualitatea Europeana
Stiri interne
Justitie & Afaceri Interne
Externe
Apărare
Administratie
Prim plan
Reportaj
Accente
Sănătate
Opinii
Cultură, educaţie
Media, publicitate
Derapaje
Campanii sociale
Sport/Turism
Romania asa cum este
Dosare istorice
Divertisment
Filme
Filmulete haioase
Joburi
Romanii de pretutindeni
Student Press
Spoturi antidrog
Timp liber
Stiri ultima ora
Muntenegru – Temperaturi ridicate și risc incendii de vegetație (3 iulie 2019)
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Muntenegru că Institutul local de Hidromoteorologie și seismologie a prognozat temperaturi extreme pentru perioada următoare, pe fondul cărora s-ar putea produce incendii de vegetație.
Abonare Newsletter
Nume:
E-mail:

PRODUCTII VIDEO ALE COMPANIEI OPTIMAL MEDIA SOLUTION Tel. comanda: 0722344124, e-mail: redactie@optimalmedia.ro

Acasa Companie Editoriale Publicaţii Martor Ocular Redacţie Contact
Actualizat:Zilnic, ISSN 2069 – 0045
Continutul acestui site este proprietatea Optimal Media Solution.
Este interzisa republicarea sau redistribuirea continutului fara mentionarea sursei.